IVF eller insemination med donerade spermier

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 maj 2023. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier AID (inklusive pregnancy slot). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

20 000 kr

Syskonreservation (faktureras i förväg)

8 000 kr för inköpta spermier per behandlingstillfälle (Om möjligt, går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar. För mer information kontakta kliniken)

Förvaringskostnad 3 000 kr/år tillkommer

Insemination vid syskonreservation

12 000 kr

 

D-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier

54 000 kr

(exklusive infektionsscreening recipient och partner, inklusive pregnancy slot)

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar <39 år (hela behandlingen)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

103 000kr

(Exclusive infektionsscreening).

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar 39-41 år (hela behandlingen)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

108 000

(Exclusive infektionsscreening).

 

För de patienter som behandlas via distansstimulerare vänligen kontakta Livio Falun för mer information.